Voorwaarden

Op deze pagina vindt u alle voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw overeenkomst met Spin in het Web. Ook vindt u hier aanvullende zaken zoals onze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is van toepassing als u één van onze websites bezoekt, contact met ons opneemt, een zakelijke relatie met ons heeft of zelf persoonsgevens bij ons verwerkt,

De huidige versie van de privacyverklaring is versie 2. U kunt de verklaring hier lezen of downloaden: Privacyverklaring Spin in het Web Versie 2.

Gegevensregister

Hierin vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen opslaan.

De huidige versie van het gegevensregister is versie 1. U kunt het register hier lezen of downloaden: Gegevensregister Spin in het Web versie 1.

Verwerkersovereenkomst

Wanneer u persoonsgegevens verwerkt op de systemen van Spin in het Web, bijvoorbeeld omdat u een website heeft of er e-mails ontvangt, bent u verwerkingsverantwoordelijke en wij verwerker. Er is dan een overeenkomst nodig waarin wij afspreken hoe Spin in het Web met die gegevens omgaat.

Op alle overeenkomsten die zijn aangegaan op of na 25 mei 2018 is onze standaard verwerkersovereenkomst van toepassing. Op nog lopende overeenkomsten van voor die datum wordt deze overeenkomst geacht van toepassing te zijn, tenzij u hiervan afziet. In dat laatste geval is het uw verantwoordelijkheid om de verwerking van gegevens door Spin in het Web anders (met ons) te regelen, of om te zorgen dat u geen persoonsgegevens door ons laat verwerken.

De huidige versie van de verwerkersovereenkomst is versie 1. U kunt de verwerkersovereenkomst hier lezen of downloaden: Verwerkersovereenkomst met Spin in het Web versie 1.