Webruimte voor uw vereniging of stichting - Spin in het WebWebruimte voor uw vereniging of stichting - Spin in het Web

Tarieven
Spin in het Web snapt dat u niet van verrassingen achteraf houdt. Wij houden daarom van openheid en duidelijke, vaste tarieven.

Vereniging, stichting of non-profit?
Voor sommige producten rekenen wij een gereduceerd tarief voor non-profits. Of u hiervoor in aanmerking komt leest u hieronder.

ProductBTW
exclusiefinclusief
Het webruimtepakket
Een volledig webruimtepakket, inclusief een domeinnaamregistratie. Voor het aanvragen of overzetten van de domeinnaam rekenen wij geen kosten.
Non-profit webruimtepakket inclusief een NL-domeinnaam
Tarief voor non-profits
jaarabonnement
81,8299,00
Non-profit webruimtepakket inclusief een EU, BE, DE, COM, NET, ORG of INFO-domeinnaam
Tarief voor non-profits
jaarabonnement
94,21114,00
MKB / Particulier webruimtepakket inclusief een NL, COM, NET, ORG of INFO-domeinnaam
Tarief als u niet onder onze criteria voor non-profits valt
jaarabonnement
99,00119,79
MKB / Particulier webruimtepakket inclusief een EU, BE, DE-domeinnaam
Tarief als u niet onder onze criteria voor non-profits valt
jaarabonnement
114,00137,94
Overige domeinextensies op aanvraag
 
E-mailpakket
Een domeinnaamregistratie met volledige e-mailfunctionaliteit, maar zonder website. Zoveel e-mailadressen binnen uw domein als u wilt. Spamfilter, virusscanner, nieuwsbrieven, discussielijsten.
E-mailpakket inclusief een NL-domeinnaam
jaarabonnement
28,9935,08
E-mailpakket inclusief een EU-domeinnaam
jaarabonnement
37,9945,97
E-mailpakket inclusief een COM/NET/ORG/INFO-domeinnaam
jaarabonnement
37,9945,97
Overige domeinextensies: kosten van domeinregistratie + € 20,00 exclusief BTW per jaar.
 
Extra domeinnaamregistratie
Een extra domeinnaam die we aan uw bestaande website of een map daarin koppelen. E-mail komt ook via de extra domeinnaam binnen, alsof het naar de hoofddomeinnaam was gestuurd
NL-domeinnaam
jaarabonnement
8,9910,88
Verhuizen van een bestaande NL-domeinnaam, eenmalig (wordt niet gerekend voor de domeinnaam die u bij een webruimtepakket aanvraagt)10,0012,10
Wijzigen van de registratiehouder van een via ons geregistreerde NL-domeinnaam, eenmalig15,0018,15
EU/COM/ORG-domeinnaam
jaarabonnement
17,9921,77
NET/INFO-domeinnaam
jaarabonnement
18,9922,98
BE-domeinnaam
jaarabonnement
19,9924,19
DE-domeinnaam
jaarabonnement
19,9924,19
CO.NL-domeinnaam
jaarabonnement
19,9924,19
TV-domeinnaam
jaarabonnement
49,0059,29
Verhuizen van een bestaande EU, COM, NET, ORG, INFO, BE, DE, CO.NL-domeinnaam, eenmalig15,0018,15
Wijzigen van de registratiehouder van een via ons geregistreerde EU, BE, DE, COM, NET, ORG, CO.NL of INFO-domeinnaam, eenmalig22,5027,23
Overige domeinextensies op aanvraag
 
Domeinnaam reserveren
Een domeinnaam reserveren zonder deze aan webruimte of e-mail te koppelen
Meerprijs op domeinregistratie2,002,42
U betaalt het genoemde bedrag plus de bovengenoemde kosten onder extra domeinnaamregistratie.
 
Doorsturen
U registreert een domeinnaam en wij zorgen dat het webverkeer en eventueel ook de e-mails worden doorgeleid naar een door u opgegeven locatie (webadres / e-mailadres).
Meerprijs doorsturen alleen web5,006,05
Meerprijs doorsturen web + e-mail10,0012,10
U betaalt het genoemde bedrag plus de bovengenoemde kosten onder extra domeinnaamregistratie.
 
Extra diensten en incidenteel werk
U kunt bij uw bestelling aangeven of u gebruik wilt maken van de extra diensten. Meer informatie.
Overstapservice, basisbedrag
Het overzetten van uw website, instellingen en e-mailadressen van uw oude leverancier. Bij ingewikkelde websites, met CMS, veel scripts of databases kan een toeslag gelden
49,0059,29
Overige werkzaamheden
Overige incidentele werkzaamheden m.b.t. de webruimte. Bijvoorbeeld: het plaatsen van een site; het instellen van de webruimte; backup terughalen en schadeherstel.
Tarief per 0,1 uur.
9,5011,50
Opruimen schade na spam / hacken vanuit website
Wanneer uw website gehackt is en u na onze waarschuwing niet of onvoldoende heeft ingegrepen, rekenen wij bij een volgende spamaanval vanuit uw website een vast bedrag voor onder meer het opruimen van de mailqueue, het afhandelen van klachten en het werk rond het stoppen van de spam. Dit vaste bedrag staat los van een eventuele schadeclaim wanneer wij of andere klanten schade ondervinden.
75,0090,75
 
Beheer- en webmasterdiensten
Waarom een dure webmaster inhuren als wij een voordelig abonnement bieden? Vraag ons om meer informatie! En kijk op WP All In voor informatie over ons speciale all-in-abonnement.
Webmaster SPECIAAL
Uw dynamische website technisch beheerd en up to date. U geeft aan wat er moet wijzigen, wij voeren het uit. En denken natuurlijk mee. Hiervoor kunnen wij u een zeer scherpe offerte bieden.
Jaarabonnement
offerteofferte
 
Limietoverschrijdingen
Voor non-profits worden, bij normaal gebruik, de zachte limieten zo nodig kosteloog verhoogd, en worden in dat geval overschrijdingen achteraf ook niet gerekend. Onderstaande tarieven gelden dus alleen voor het overschrijden van onze ruime limieten bij andere pakketten dan het non-profitpakket, of als "normaal gebruik" niet van toepassing is.
Overschrijding maandlimiet dataverkeer, per blok van 1 GB
Gefactureerd in de maand ná overschrijding
1,501,82
Verhogen van de limiet schijfruimte met 200MB.
per jaar, gelijklopend met het webruimte­abonnement
9,5011,50
Vooraf verhogen van de maandlimiet dataverkeer, per jaar, gelijklopend met het webruimte­abonnement (gestaffeld):
Limiet verhoogd tot standaard + 5GB47,5057,48
Limiet verhoogd tot standaard + 10GB65,0078,65
Limiet verhoogd tot standaard + 20GB110,00133,10
Limiet verhoogd tot standaard + 40GB180,00217,80
Limiet verhoogd tot standaard + 60GB240,00290,40
Limiet verhoogd tot standaard + 80GB290,00350,90
Limiet verhoogd tot standaard + 100GB330,00399,30
Limiet verhoogd met meer dan 100GB, per extra 20GB40,0048,40

Alle tarieven zijn in euro, onder voorbehoud van wijziging en gebaseerd op succesvolle automatische incasso van de verschuldigde bedragen. Indien een automatische incasso mislukt of u geen machtiging kunt afgeven, rekenen wij inningskosten: € 3,50 per factuur. Voor het berekenen van het factuurbedrag worden de bedragen exclusief BTW gebruikt, waarna de BTW wordt berekend. Hierdoor kan er een afrondingsverschil van enkele centen optreden.

Op onze webruimtepakketten en daarmee samenhangende uitbreidingen en diensten zijn onze Voorwaarden Webruimte van toepassing.

Overtuigd?
Bestel het webruimtepakket van Spin in het Web vandaag nog, en u kunt snel aan de slag.
Bestel nu!

Wie beschouwen wij als non-profit
Spin in het Web beschouwt u of uw organisatie als non-profit als u voldoet aan één van de volgende criteria:

  • U vraagt de webruimte aan namens een vereniging of stichting die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
  • U vraagt de webruimte aan namens een vereniging of stichting die nog in oprichting is of niet bij de KvK wordt ingeschreven (dit moet blijken uit de aanvraag, de inhoud van de website en/of de gekozen domeinnaam).
  • U vraagt de webruimte aan namens een school, kerkgenootschap of andere organisatie zonder winstoogmerk, en via de website en/of e-mail worden geen commerciële activiteiten ontplooid (dit moet blijken uit de aanvraag, de inhoud van de website en/of de gekozen domeinnaam).
  • U vraagt de webruimte aan als particulier en gebruikt het alleen voor een duidelijk "goed doel" zoals fondsenwerving of verenigings­werk.
  • U heeft vooraf van Spin in het Web de toezegging gekregen dat wij u als non-profit beschouwen, en u voldoet nog steeds aan eventueel daarbij genoemde voorwaarden.

Als u aan één van deze criteria voldoet, en u neemt een webruimtepakket af, dan gelden de tarieven en limieten voor non-profits. In alle andere gevallen gelden de tarieven voor overige aanvragers, en zijn er harde limieten op de webruimte (zie het overzicht met technische details voor de limieten).

Spin in het Web mag vrij besluiten wanneer een website, domeinnaam of aanvraag wel of niet voldoet aan de hierboven genoemde subjectieve criteria. Let op: de non-profittarieven gelden alleen in combinatie met een webruimtepakket voor non-profits. Als u dus als vereniging geen webruimtepakket heeft, betaalt u het tarief voor overige aanvragers voor bijvoorbeeld een losse domeinnaam.

Overtuigd?
Bestel het webruimtepakket van Spin in het Web vandaag nog, en u kunt snel aan de slag.
Bestel nu!

Terug naar de beginpagina

Dit is de website voor de webruimte van Spin in het Web. Op onze algemene website vindt u meer informatie over het laten ontwikkelen van webapplicaties en apps.
Naar de algemene site

U bent hier:
Tarieven

Toon sitemenu
 . 
Is deze naam nog vrij?
Snel aan de slag
Nu bestellen
Vacatures bij SihW
Vacaturesite
€ 8,25 per maand
Jaarabonnement slechts € 99,-
inclusief BTW
Tarieven en voorwaarden
Overtuig het bestuur
Print de factsheet (pdf)
De beste reclame...
Websites van onze klanten
Snel aan de slag
Nu bestellen
Vacatures bij SihW
Vacaturesite
€ 8,25 per maand
Jaarabonnement slechts € 99,-
inclusief BTW
Tarieven en voorwaarden
Overtuig het bestuur
Print de factsheet (pdf)
De beste reclame...
Websites van onze klanten
Snel aan de slag
Nu bestellen
Vacatures bij SihW
Vacaturesite
€ 8,25 per maand
Jaarabonnement slechts € 99,-
inclusief BTW
Tarieven en voorwaarden
Overtuig het bestuur
Print de factsheet (pdf)
De beste reclame...
Websites van onze klanten
Stuur Spin in het Web nu een bericht
Dit is er alleen omdat wij graag mensen die ongewenste reclamemail sturen in de val willen lokken. Op deze manier ontvangen wij deze mail en kunnen helpen om grote wereldwijde databases bij te houden met ip-adressen vanuit waar de mail verstuurd wordt.